Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Witamy serdecznie

Podstawowym celem  stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży (polskiego pochodzenia lub obywatelstwa) w rozwoju i adaptacji utrudnionych poprzez zmianę: miejsca zamieszkania (miejscowości, kraju), miejsca nauki, opiekuna prawnego oraz pozafinansowa pomoc ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zasmucają nas doniesienia o liczbie dzieci polskiego pochodzenia, które poprzez niezaradność rodziców i brak skutecznych procedur działania naszych służb tracą kontakt z rodziną i polskością. Chcemy współpracować z instytucjami, urzędami, ośrodkami duszpasterskimi i organizacjami pozarządowymi nad pomocą takim zagubionym rodzinom. Ponieważ problem dotyczy też dzieci innych narodowości – kraje słowiańskie – staramy się znaleźć partnerów do współpracy także poza Polską. Będziemy starali się zainteresować problemem odpowiedzialne instytucje i osoby i doprowadzić do korzystnej zmiany przepisów, tak by utrudniały a nie ułatwiały gubienie dzieci.

Zadaniem naszej strony internetowej jest:

 uświadamianie skali problemu naszym władzom, urzędom i osobom publicznym dzierżącym odpowiedzialność za dobrostan kraju a zwłaszcza jego przyszłości – małych obywateli,

 prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dla rodziców ( zwłaszcza poza granicami kraju) o możliwości i zasadach korzystania z pomocy organizacji i urzędów dla poprawy sytuacji ich rodziny (konsultacje, szkolenia),

 propagowanie wobec prawodawców i obywateli idei rodzicielskiej pieczy zastępczej wśród Polaków w kraju i za granicą we współpracy z instytucjami powołanymi do jej organizowania.

 

Stowarzyszenie "Euro-Dziecko"

REGON 360829113

KRS 0000544617

NIP 8672239906

Tarnobrzeg
ul. Józefa Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg

nr rachunku bankowego: 86203000451110000004052090
Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Oddział Operacyjny w Tarnobrzegu